הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הוא הליך מורכב מאוד. זהו מצב בו אדם פרטי מוכרז כחדל פרעון. כלומר אדם זה אינו יכול לפרוע את חובותיו לנושים. במצב זה יש צורך בהפטר פשיטת רגל וכן בכינוס נכסים על מנת לראות מה עושים בהמשך על מנת לפרוע את כל החובות להוצאה לפועל. משרד עו"ד מיסקביץ' מטפל בכל הפרוצדורה העוסקת בהליך פשיטת רגל ועד סיומו ,כך שלאורך כל התהליך היא מלווה את החייב בכל השלבים הנדרשים.

תהליך פשיטת רגל

בשלב הראשוני כאשר האדם מוכרז כפושט רגל כלומר חדר פירעון נפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל כפושט רגל לאחר שביצע בדיקה דרך הר הביטוח של המדינה, מאותו רגע חייב פושט הרגל לשלם את החוב בתשלומים אחרת החוב ממשיך לטפוח ונושא ריבית ועמלות. לאחר שפושט הרגל מוכרז כחדל פירעון מוציא הרשם בהוצאה לפועל צו הפטר עבור פושט הרגל. צו זה פוטר את פושט הרגל החייב חובות לספקים שונים עד אחרי מיצוי הליך פשיטת הרגל בהמשך. מאותו רגע אף אחד מהנושים לא יכול לפנות לפושט הרגל ולהטריד אותו בנוגע לכספים שהוא חייב. חשוב להדגיש כי פשיטת הרגל מתייחס אך ורק במהלך פשיטת הרגל על הרשם להחליט אם לצרף אותו לחוב הקיים או להתייחס אליו כחוב נפרד.

חדלות פירעון

השלבים של פשיטת רגל

בתחילה מתבצע הליך איחוד תיקים שבו הרשם עומד על מלוא היקף החובות של פושט הרגל. בשלב הבא מתבצע הליך חקירת יכולת, בהליך זה הרשם או הנציגים שהוא ממנה לצורך העניין משיגים כל מידע אפשרי על הנכסים ועל יכולת החזר החוב של פושט הרגל.

השלב הבא בתהליך הוא כינוס הנכסים כל הנכסים השייכים לפושט רגל. בשלב זה נמכרים כל הנכסים השייכים לפושט הרגל ולכן מכן מתבצעת חלוקת הכספים והנכסים שנתפסו בין הנושים הקיימים. בסיום שלב שאין אפשרות לחלץ עוד כספים מהחייב מכריז הרשם שהחייב הוא פושט, ומוצא צו הפטר לחייב, זהו למעשה השלב האחרון בפשיטת רגל.

הגשת בקשה לפשיטת רגל

החייב שהוא פושט הרגל צריך למלא טופס בקשה מתן צו כינוס נכסים על רכושו והכרזתו כפושט רגל. בשלב זה הוא נתון להליכי גביית חובות מצד הנושים. עם הגשת הבקשה, רשאי הרשם בהוצל"פ למנוע זמנית את כל הליכי גבייה כנגד החייב עד לקבלת החלטה אם לקבל או לדחות את הבקשה לפשיטת רגל. החייב חייב למלא דו"ח אודות חובותיו לנושים ולהצהיר לע מלוא הנכסים השייכים לו. הנכסים יכולים להיות רכוש, נדל"ן, כסף מזומן, מניות, שטרות, חלק בעסק ועוד. בנוסף להגשת הבקשה עליו למלא טופס ויתור סודיות ומילוי תצהיר. כל הטפסים חייבים להיות מוגשים בארבע עותקים שהם חתומים ומאושרים ע"י החייב ( פושט הרגל) בנוסף לכך עליו לצרף צילום של תעודת הזהות של ו בארבעה העתקים. טפסים אלה עליו להגיש בהקדם האפשרי על מנת לא לאחר בתאריך הבקשה, אחרת הוא עלול להיתקל בעונשים שונים מבית המשפט או רשם ההוצאה לפועל.

Compulsory degree: Master's degree in Law

Compulsory degree: Master's degree in Law • Preparation for the entrance examination in an Institute of Judicial Studies dependent on a Faculty of Law: this training can be followed at the same time as the preparation of the Master's degree.• 2 years training before passing the CAPA (Certificate of Aptitude to the Profession of Lawyer) in a Regional Center of Vocational Training – School of Lawyers –

• Exit examination (organized in accordance with the Decree of 7 December 2005 setting the program and procedures for the examination of proficiency in the profession of Lawyer.)

To access the profession of Lawyer, you still need:

Be French or a national of a Member State of the European Union or party to the agreement on the European Economic Area;
or be a national of a State offering reciprocity to French wishing to practice in that State;
or be a refugee or stateless person.

Have not been the subject of any criminal conviction for acts contrary to honor, probity or morality.

Have not been the subject of any disciplinary or administrative sanction of dismissal, revocation, withdrawal of authorization or authorization.

Not having been personally bankrupt

Nationals of the European Union, who have the status of lawyer in their country of origin have the faculty to be registered as Lawyer in France, under their title of origin (subject to verification of this title). After 3 years of effective and regular activity in France and in French law, the Lawyer established in France will be able to obtain the professional title of Lawyer. If the lawyer justifies a shorter period of practice in French law, the Council of the Order assesses the effective and regular nature of the activity carried out, as well as the capacity of the interested party to pursue it.

The CAPA holder must then take an oath and apply for membership of a Law Society.

Taking the oath

"I swear, as Advocate, to perform my duties with dignity, conscience, independence, probity and humanity."

Specializations

The lawyer can be generalist or choose to specialize. 15 specialties are provided for by the 1993 decree:
• Personal rights
• Criminal law
• Real estate law
• Rural
law
• Environmental law
• Public law
• Intellectual property law • Commercial
law
• Company law
• Tax law • Law social
• Economic law
• Law enforcement measures
• Community
law • International relations law.

To obtain a specialization, the lawyer must pass a test of knowledge control, and must have 4 years of practice in the subject in which he wishes to obtain the specialization.

How to become a lawyer? All you need to know

That's it, you've found your calling, you want to become a lawyer. But how to do it ? What studies to follow to pass the bar? We take stock of the path that leads to this beautiful job.

THE REQUIREMENTS

Everyone knows that to become a lawyer, you must pass the entrance examination at the bar training school. For this, several conditions are required:

  • First of all, you must have at least a Master's degree in law or an IEP diploma (however, most of the candidates for the exam hold a Master 2)
  • Verifiable morality criteria must also be met with his criminal record because there must be no criminal conviction for acts contrary to honor, probity and morality.
  • you must be French or National of a Member State of the European Union

INSTITUTE OF JUDICIAL STUDIES (YEI)

Once these criteria are respected, you must follow a training in an Institute of Judicial Studies or IEJ that prepares for the entrance examination to the Regional Center for Professional Training of Lawyers (CRFPA). Two exceptions may dispense with passing this entrance examination: they concern holders of a Doctorate in Law and certain professions such as notaries, bailiffs or administrators under conditions.

THE ENTRANCE EXAM AT THE REGIONAL CENTER FOR PROFESSIONAL TRAINING OF LAWYERS (CRFPA)

The review of the CRFPA is very selective since only 35% of admissions are allowed. It includes written and oral tests. To obtain the CRFPA, one must obtain at least the average, on the other hand, one can pass this examination of entrance only three times.

After being admitted to the CRFPA , prospective lawyers undergo training at the bar school for 18 years including:

  • theoretical training
  • an internship in a company or a jurisdiction
  • an internship with a law firm

THE CERTIFICATE OF APTITUDE OF THE PROFESSION OF LAWYER (CAPA)

This test is much less selective than that of the CRFPA – for example, there was almost 99% success in 2013. This certificate is issued at the end of a training that allows graduates to take immediate oath before the Court of Appeal and to register at the bar of their choice.

After what looks like a real obstacle course, young lawyers can finally become a collaborator in a law firm and develop their own clientele in order to create, some years later, their own firm.