Search

תאונת עבודה מצערת? דעו את זכויותיכם!

במידה ועובד נפגע במסגרת עבודתו קמות לו זכויות מסוימות מכוח החוק. במאמר זה נבין אלו זכויות מגיעות לעובד בגין תאונת עבודה ואלו לא.

 

פיצויי פיטורים

חוק פיצויי הפיטורים קובע כי בכל הנוגע לזכות בקבלת פיצויי פיטורים, רציפות בעבודה תחשב אפילו אם העובד חלה או נעדר בעקבות תאונה. המשמעות היא כי תקופת רציפות העבודה המחושבת בכל הנוגע לזכאות קבלת פיצויי הפיטורים, תחשב לרצופה יחד עם הזמן בו נעדר העובד בעקבות תאונת העבודה. בנוסף, בעת חישוב סכום פיצויי הפיטורים, לא יביאו בחשבון את התקופה בה העובד נעדר בעקבות תאונת עבודה.

 

דמי מחלה

קבלת דמי מחלה הן חלק מהזכויות המגיעות לעובד במידה והתרחשה תאונת העבודה. סעיף 11 בחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976, קובע כי אין זכות לעובד בקבלת תשלום דמי מחלה לפי חוק זה.

בכל הנוגע לצבירת ימי המחלה, תקנה 4 בתקנות דמי המחלה (נהלים למתן תשלום דמי מחלה), התשל"ז- 1976, קובעת את מספר ההפסקות בגינן העובד יהיה זכאי בהמשך צבירתם של ימי המחלה. בכל הנוגע להיעדרות הנובעת מתאונת עבודה, אין התחשבות לצורך צבירת הימים, ולכן העובד לא יצבור ימים בגין תקופה זו.

 

תאונת עבודה

קבלת הזכות בצבירת ימי חופשה תלויה בעבודתו בפועל של העובד. המשמעות היא כי בגין התקופה בה נאלץ העובד להעדר בגין תאונת העבודה, אין לו את האפשרות לקבל ימי חופשה. יחד עם זאת, לפי סעיף 3(ב) ו- 3(ג) בחוק החופשה השנתית, התשי"א- 1951, יהיה זכאי העובד בצבירה של ימי החופשה בהינתן המקרים הבאים:

  • במידה ויחסי העבודה בין העובד למעסיק נמשכו לאורך כל השנה בה התרחשה תאונת העבודה. ואם העובד עבד לאורך אותה השנה בלא פחות מ- 200 ימי עבודה.
  • במידה ויחסי העבודה בין העובד למעסיק נמשכו רק בחלק מהשנה בה התרחשה תאונת העבודה, ובמידה והעובד עבד באופן חלקי ולפחות ב- 240 ימי עבודה.

 

 ביטוח פנסיוני

אין חוק המחייב את המעסיק בהמשך הפקדה לביטוח הפנסיוני של העובד בתקופה זה אין באפשרותו לעבוד בשל תאונת עבודה. מעבר לכך, במידה וימשיך המעסיק להפקיד לקופת הפנסיה והביטוח , יתכן ויתקל בבעיות הנוגעות למיסים אל מול מערכות השכר, היות ולאורך תקופה זו, המעסיק אינו משלם את השכר בפועל, כאשר ההפרשות לביטוח אמורות להיות הנגזרת שלו. יחד עם זאת, יש לשים לב כי בתקופה בה העובד נאלץ להעדר מהעבודה בשל תאונת מחלה, ישמרו לו כלל הזכויות הפנסיוניות והרצף הביטוחי.

לסיכום, הזכויות שלכם בתאונות עבודה בין אם אתם מצד העובד ובין אם אתם מצד המעסיק, עלולות להיות לא ברורות. לכן, מומלץ לפנות אל עורך דין המומחה בדיני עבודה, אשר יוכל לייעץ לכם וללוות אתכם בתהליך, בצורה הטובה ביותר בעבורכם.

 

אמבולנס מפנה פצוע

אולי תאהבו גם את

נוטריון בהסכם ממון
מה תפקיד הנוטריון בהסכם ממון?

להסכמי ממון יש תפקיד משמעותי בהיבטים שונים של חיינו, בחיים הפרטיים והעסקיים. בעסקאות אלו, תפקידו של נוטריון הופך להיות מכריע בהבטחת הלגיטימיות, האותנטיות וההגינות של

קראו עוד »
תביעה בגין נזקי גוף
מהי תביעת נזקי גוף?

מדי יום אנשים מועדים, נפצעים ועוברים תאונות בבית ומחוצה לו. כאשר מדובר בגוף או באדם פרטי שגרמו לרשלנות ניתן להגיש נגדם תביעת נזקי גוף ולקבל

קראו עוד »