Search

ביטול עסקה – האם תקבלו את כספכם ומתי

אחד המצבים הפחות נעימים, הוא מצב שבו בוצעה עסקה, ולאחר זמן מה התברר שהמוצר או השירות שנרכש בעת קשירת העסקה איננו מתאים, אל לא היה מלכתחילה השירות או המוצר שאליו התכוון הלקוח שרכש אותו. נכון להיום, מתיר החוק בישראל, בדומה למה שמקובל במדינות המתוקנות, לבטל את עסקת הרכישה ולהחזיר את המוצר שנרכש למוכר. זאת, בתנאים שנקבעו מראש לצורך העניין. מהו בעצם ביטול עסקה ומה זה אומר? באילו מקרים יקבל הרוכש את כספו בחזרה, ומתי ביטול העסקה איננו אפשרי? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בתחום שהיישום שלו משפר בצורה ניכרת את הזכויות של הלקוחות.

 

מה זה ביטול עסקה ומי צריך את זה

ביטול עסקה פירושו למעשה ביטול של עסקה שנעשתה בין שני צדדים, גם אם לרוכש אין כל עילה מוצדקת לביצוע הביטול, למעט חרטה שלו על עצם ביצוע בעסקה. הזכות לבטל עסקה, הינה זכות שנוספה למגוון הרחב של זכויות הלקוח ואיננה משנה או מבטלת אותו. עם הזכויות כאמור לעיל ניתן למנות זכות לביטול עסקה בשל הטעיה, או זכות להתנתק מעסקה ממושכת או ביטול עסקה ברוכלות. זכויות אלה, בנוסף לרבות אחרות, מאפשרות ללקוחות במדינת ישראל לזכות ליחס הוגן מצד עסקים המציעים להם סחורות או שירותים בלתי מתאימים בעליל. ביטול עסקה על פי התקנות כאמור איננו מותנה בכך שהשירות או הסחורה שנמכרו יהיו איכותיים, יתאמו לצרכים של הלקוח ובכלל. הביטול כאמור מתבסס רך ורק על החרטה של הלקוח על עצם קשירת העסקה.

 

מסוף אשראי

 

באילו מקרים יקבל הרוכש את כספו בחזרה

למעשה, ביטול עסקה נוגע למרבית התחומים במשק. לקוחות יקבלו את כספם בחזרה במגוון רחב של עסקאות בתחומים שונים. עם המוצרים כאמור ניתן למנות ריהוט וציוד, מכשרים חשמליים ואלקטרוניים, מוצרים באריזה המקורית שלהם ובנוסף – מוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח וטרם סופקו לו. הרשימה כאן היא חלקית למדיי, ויש עוד מוצרים ועוד תחומים שבהם ביטול עסקה הוא אפשרי. בעל המקרים, המוכר מחויב להחזיר לרוכש את כספו. זאת, בתנאי שבמוצרים לא נעשה שימוש והם עדיין ארוזים באריזה המקורית שלהם. למען הסר ספק – גם מוצרים שהאריזה שלהם נפתחה אפשר להחזיר, אם הם שונים מאלה שהוזמנו. ואולם העילה כאן תהיה אחרת, וקשורה לחוק הגנת הצרכן המפרט עילות שונות להחזרת סחורה לא מתאימה.

אבל למרות האמור לעיל, יש מקרים שבהם החזרת סחורה בעקבות חרטה היא בלתי אפשרית. אם המוצר יוצר במיוחד עבור לקוח ספציפי, הוא איננו יכול להביע חרטה לאחר שהמוצר כבר יוצר עבורו. גם מוצרי מזון שונים אינם ניתנים להחזרה מפאת חרטה. שני המקרים הללו הם רק חלק ממגוון מקרים שבהם לא ניתן לבטל עסקה ולקבל החזר. אם המוצר לא הוצא מהאריזה ואם הוא נמנה עם המוצרים המאפשרים ביטול עסקה, אין למוכר למעשה כל אפשרות אחרת למעט החזרת הכסף ללקוח.

אולי תאהבו גם את